O kancelarii

Przepis art. 3 ust. 1 u.k.s. stanowi, iż komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Patryk Hopcia realizuje ustawowe zadania, do których w szczególności należy wykonywanie:

 • egzekucji świadczeń pieniężnych
 • egzekucji świadczeń niepieniężnych:
  • wydania ruchomości
  • wydania nieruchomości
  • opróżnienia pomieszczeń
 • zabezpieczeń świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych
  spisu inwentarza
 • innych zadań określonych ustawowo

Ponadto komornik wykonuje następujące czynności:

 • doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym
 • sporządzenie protokołu stanu faktycznego
 • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi

Przepis art. 761 §1 1 k.p.c. uprawnia komornik do żądania informacji m.in. od organów administracji publicznej, organów podatkowych i rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych, zakładów ubezpieczeń, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania.

Kancelaria dysponuje szeregiem rozwiązań technologicznych, pozwalających skrócić czas potrzebny do skutecznego ustalenia majątku dłużnika

 • CEPIK
 • OGNIVO
 • EPU
 • PUE ZUS
 • Elektroniczne Księgi Wieczyste
 • MPE Monitor Postępowania Egzekucyjnego 
CEPIK - Komornika Patryk Hopica Bydgoszcz
OGNIVO - Komornik Bydgoszcz Patryk Hopcia
EPU - Hopcia Patryk Komornik w Bydgoszczy
PUE - Komornik Sądowy Patryk Hopcia Bydgoszcz
MS | Komornik Bydgoszcz Hopcia Patryk
EPUAP | Komornik Patryk Hopcia Bydgoszcz
MPE | Hopcia Patryk Komornik w Bydgoszczy