Home

Serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Patryka Hopcia.

Od dnia 20 grudnia 2021r. nowy adres kancelarii: ul. Poznańska 25/U10 Bydgoszcz 85-129. 

Kancelaria mieści się w budynku Apartamenty Poznańska 25 w lokalu nr 10 ( I p.).

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje przydatne dla stron postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego oraz dokumenty umożliwiające skuteczne prowadzenie egzekucji komorniczej.

Zachęcamy również do śledzenia prowadzonych przez naszą Kancelarię licytacji nieruchomości oraz ruchomości.

Na podstawie art. 10 ust. 1 u.k.s. wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.


Godziny pracy kancelarii

Pn., Śr.-Pt. 8.00 do 15.30
Wt. 8.00 do 16.00

Godziny przyjęć interesantów

Komornik przyjmuje we wtorki w godz. od 9.00 do 16.00.

Adres kancelarii

ul. Poznańska 25/U10 Bydgoszcz
tel. 52-321 35 08
EPU ID 2896

Nr Rachunku Bankowego

34 1600 1127 1888 8403 1000 0004
Bank BNP Paribas S.A.

Komornik sądowy zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 u.k.s. jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Podstawa prawna działalności komornika m.in.:

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z
  2019r. poz. 1460);
 • ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771);
 • ustawy z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 770);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. z 2018r.
  poz. 1309);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia
  szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji
  finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 2517);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego (Dz. U. z 2018r. poz. 2449);
 • Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.