blog

Wyrok w sprawach gospodarczych jako tytuł zabezpieczenia.

Z dniem 7.11.2019r. ustawodawca wprowadził przepis art. 458[13] kpc stanowiący, iż wyrok sądu pierwszej instancji – w sprawach gospodarczych – zasądzający świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych stanowi tytuł zabezpieczenia. Postępowanie zabezpieczające prowadzone jest w sposób odpowiedni jak postępowanie na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym ( art. 492 § 1 i 2  kpc ).

Powyższa nowelizacja dodała trzecią podstawę ( poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia oraz nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym ) zabezpieczenia praw wierzycieli ( uprawnionych ) na etapie postępowania zabezpieczającego. W tym przypadku zakres spraw ograniczony został wyłącznie do spraw gospodarczych ( art. 458[2] kpc).

Tytuł zabezpieczenia stanowi wyrok sądu pierwszej instancji, co warte podkreślenia, także wyrok nieprawomocny.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *