blog

Czy trzynasta emerytura bądź renta podlega zajęciu przez komornika ?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne powszechnie nazywane – trzynastą emeryturą, bądź trzynastą rentą na podstawie przepisu art. 11 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2020 r. poz. 321)  nie podlega zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym.

Powyższe ograniczenie dotyczy prowadzenia egzekucji z wierzytelności oraz rozciąga się na egzekucję z rachunku bankowego. Ustawodawca poprzez przepis art. 54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) postanowił, iż przedmiotowe świadczenie jest wolne od zajęcia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *